Damsgårdsveien 227

Bygget ligger ved inngangen til verftsrområdet på Laksevåg, og er i dag både kontor og produksjonslokaler.

Damsgårdsveien 227 ble oppført på 1960-tallet og skal bevares i henhold til reguleringsplanen.

Lokalet på 3300m²