Damsgårdsveien 45

Damsgårdsveien 45 ligger sentralt og vakkert lokalisert på bryggekanten midt mellom Puddefjordsbroen og Solheimsviken.

Det er ikke mange sentrumsleiligheter med mulighet for egen båtplass bare et steinkast fra ytterdøren slik det er tilfelle i Damsgårdsveien 45. Alle leilighetseiere hadde ved kontraksinngåelse anledning å reservere seg båtplass. I alt teller marinaen tli bygget 24 båtplasser.

Bygget på fem etasjer stod ferdig i januar 2012, og inneholder 13 leiligheter fordelt på de fire øverste etasjene. Alle leiligheter var solgt ved ferdigstillelse.